כרטיסים לתשלום

תנאים והגבלות : מדיניות ביטול עסקה ותנאי כניסה 
ברכישת כרטיס תושב הנני מצהיר/ה שאני תושב/ת  המקום בו מתקיים האירוע, וכי ידוע לי כי אדרש להציג ת.ז.  המציינת כתובת מגורים בכניסה לאירוע 
במידה ולא הכרטיס יבוטל ללא החזר כספי.

ביטול עסקה ניתן לבצע באמצעות הודעה בכתב לדוא"ל info@eventik.co.il לציין את מספר ההזמנה שברצונך לבטל. ביטול עסקה אפשרי בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ – 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד האירוע, שבגינו התבצעה העסקה. בכל מקרה של ביטול עסקה ייגבו דמי ביטול בשיעור 5% כדין. למען הסר ספק, לא ניתן לבטל כרטיסים שנקנו 7 ימי עסקים לפני מופע ולא ניתן לקבל בגינם החזר כספי. מפיקי האירועים יכולים לאשר ולבצע זיכוי לפי שיקול דעתם, גם במקרים בהם אין זכות לביטול לפי מדיניות הביטולים.