הזמנתך נקלטה בהצלחה!

תנאים והגבלות : מדיניות ביטול עסקה ותנאי כניסה 
ברכישת כרטיס תושב הנני מצהיר/ה שאני תושב/ת כמפורט בכרטיס, וכי ידוע לי כי אדרש להציג ת.ז.  המציינת כתובת מגורים בכניסה לאירוע 
במידה ולא הכרטיס יבוטל ללא החזר כספי.

ביטול עסקה ניתן לבצע באמצעות הודעה בכתב לדוא"ל info@eventik.co.il לציין את מספר ההזמנה שברצונך לבטל. ביטול עסקה אפשרי בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ – 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד האירוע, שבגינו התבצעה העסקה. בכל מקרה של ביטול עסקה ייגבו דמי ביטול בשיעור 5% כדין. למען הסר ספק, לא ניתן לבטל כרטיסים שנקנו 7 ימי עסקים לפני מופע ולא ניתן לקבל בגינם החזר כספי. מפיקי האירועים יכולים לאשר ולבצע זיכוי לפי שיקול דעתם, גם במקרים בהם אין זכות לביטול לפי מדיניות הביטולים.